Šampioni svaki dan #SAMPIONISVAKIDAN

Šampioni svaki dan je platforma namenjena svim osobama sa invaliditetom koje se već bave sportom ili bi mogle da se fizički aktiviraju i da kroz sport otkriju u sebi buduće šampione.
Platforma je zamišljena kao izvor znanja i informacija o sportskim aktivnostima koje se odvijaju u okviru Paraolimpijskog komiteta Srbije, drugih organizacija i institucija u Srbiji, kao prostor za inspiraciju pričama uspešnih sportista, ali i mogućnost direktnog učestvovanja u programu Šampioni svaki dan.

Važan deo platforme Šampioni svaki dan predstavlja i direktan poziv da učestvujete u kreiranju društva koje je više otvoreno i okrenuto sportistima i osobama sa invaliditetom koje žele ili se već bave sportom. Program Šampioni svaki dan predstavlja glavni alat okupljanja (šire) zajednice kroz aktivnosti kojima se podstiču ljudi da se aktiviraju i stvaraju promenu tako što mogu da svoje društvene ideje pretvore u prototipe koji rade, da za njih dobiju podršku, znanje, finansiranje i uvežu se s drugima sličnim sebi.

Baza znanja