Šta je inspirisalo razvoj platforme?

U Srbiji se trenutno paraolimpijski sportovima bavi u proseku oko 2.000 ljudi, a taj broj bi mogao biti višestruko veći. Osobe sa invaliditetom postižu sjajne rezultate u sportu ako im se za to pruži prilika, a program i platforma Šampioni svaki dan upravo ima za cilj da poveća broj tih prilika i olakša pristup i samo bavljenje sportom, koji služe kao inicijalne kapisle za kasniji ulazak u profesionalni sport i paraolimpijski sport.