Agitos fondacija

Agitos fondacija je organizacija u sklopu Međunarodnog paraolimpijskog komiteta i predstavlja vodeću globalnu organizaciju za razvoj OSI, koja koristi sport kao sredstvo za menjanje života i tako doprinosi razvoju inkluzivnog društva.

Cilj Agitos fonacije je upravljenje  težnjama Paraolimpijskog pokreta za pokretanje promena koje imaju za cilj inkluzivno društvo.