Agitos fondacija

<p>Agitos fondacija je organizacija u sklopu Međunarodnog paraolimpijskog komiteta i predstavlja vodeću globalnu organizaciju za razvoj OSI, koja koristi sport kao sredstvo za menjanje života i tako doprinosi razvoju inkluzivnog društva.</p>

<p>Cilj Agitos fonacije je upravljenje &nbsp;težnjama Paraolimpijskog pokreta za pokretanje promena koje imaju za cilj inkluzivno društvo.</p>

<p>&nbsp;</p>