Alpsko skijanje - pravila i propisi

<p>U dokumentu <a href="/sites/default/files/Alpsko%20skijanje-%20Pravila%20i%20propisi.docx">Alpsko skijanje - pravila i propisi </a>možete pronaći pravila koja se odnose na discipline alpskog skijanja: spust, super-G, super kombinaciju, veleslalom, slalom, timska takmičenja, za sezonu 2016/17- i koja važe do oktobra 2017. U okviru pravila i propisa možete naći detaljne informacije o svim takmičenjima, načinu prijavljivanja, opremi, kvalifikacijama, specifičnim tehničkim karakteristikama, licencama, kaznama i suspenzijama itd.</p>