Biciklizam - sportska pravila Biciklističkog saveza OSI

<p>U dokumentu <a href="/sites/default/files/Biciklizam%20-%20sportska%20pravila%20BSOIS.pdf">Biciklizam - sportska pravila Biciklističkog saveza osoba sa invaliditetom Srbije</a> možete pronaći informacije o opštim odredbama bikilističkih takmičenja, ko su organizatori, u čijoj su nadležnosti takmičenja, šta se podrazumeva pod aktivnim registrovanim klubom, kalendar, organizacija i propozicija takmičenja, potrebnim licencama, &nbsp;opremi, sudijski kolegijumu, klasifikaciji takmičara, drumskoj trci, trkama na hronometar, prvenstvu i reprezentaciji Srbije, itd.&nbsp;</p>