Biciklizam - sportska pravila Biciklističkog saveza OSI

U dokumentu Biciklizam - sportska pravila Biciklističkog saveza osoba sa invaliditetom Srbije možete pronaći informacije o opštim odredbama bikilističkih takmičenja, ko su organizatori, u čijoj su nadležnosti takmičenja, šta se podrazumeva pod aktivnim registrovanim klubom, kalendar, organizacija i propozicija takmičenja, potrebnim licencama,  opremi, sudijski kolegijumu, klasifikaciji takmičara, drumskoj trci, trkama na hronometar, prvenstvu i reprezentaciji Srbije, itd.