Džudo - pravila takmičenja

Džudo meč na paraolipmijadi u Riju; Photo by Thomas Lovelock for OISIOC

<p>U dokumentu <a href="/sites/default/files/438-Rules-IBSA-Judo-Rules%20prevod%20na%20%20srpski.pptx">IBSA Amandmani na pravila takmičenja Međunarodne džudo federacije, specifična za atletičare sa oštećenim vidom i sluhom</a> možete pronaći pravila koja se odnose na sam proces takmičenja igrača, funkcije delegata, način na koji se uvode u meč, način na koji im se saopštavaju upozorenja i kazne i sl.</p>