Državno prvenstvo

Pravila i propisi za Državno prvenstvo u streljaštvu

<p>U dokumentu <a href="/sites/default/files/Pravila%20i%20norme%20za%20sprovo%C4%91enje%20dr%C5%BEavnog%20prvenstva%20OSI%20Srbije%20u%20Invalidskom%20strelja%C4%8Dkom%20savezu%20Srbije.doc">Pravila i norme za sprovođenje državnog prvenstva OSI Srbije u Invalidskom streljačkom savezu Srbije</a> možete pronaći informacije i pravila o organizaciji državnog takimčenja, takmičarskim disciplinama i kvalifikacionim normama i pravima takmičara prema klasifikaciji.&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>