Finansiranje sporta u Srbiji i EU

Komparativna analiza finansiranja sporta u Srbiji i zemljama EU

<p>U dokumentu <a href="/sites/default/files/Analiza%20fiskalne%20politike%20EU%20u%20oblasti%20sporta%20%2B%20Preporuke%20-%20Finalni%20Izvestaj_28%2011%202011.pdf">Analiza fiskalne politike zemalja EU u oblasti sporta i izrada preporuka za unapređenje finansiranja sporta u Republici Srbiji</a> nalaze se informacije o direktnim (javnim i privatnim) &nbsp;i indirektnim (putem volonterskog rada i poreskih olakšica) izvorima finansiranja u odabranim zemljama EU i Srbije, uporedni prikaz stanja u odabranim zemljama EU i Srbiji, preporuke za unapređenje finansiranja sporta u Srbiji, zatim analiza poreskih politika u oblasti sporta, komparativna analiza poreskih politika u oblasti sporta u odabranim zemljama EU i Srbiji i preporuke za unapređenje indirektnog finansiranja sporta u Srbiji putem poreskih olakšica.</p>