Golbal - Evropske paraolimpijske igre mladih - Italija

Datum: 
09.10.2017

Datum održavanja: 09.10. - 14.10.2017.

Broj učesnika: 9

Lokacija: 
Đenova