Golbal - Evropske paraolimpijske igre mladih - Italija

Datum: 
09.10.2017

<p>Datum održavanja: 09.10. - 14.10.2017.</p>

<p>Broj učesnika: 9</p>

Lokacija: 
Đenova