Iz baze znanja

Mere i aktivnosti za sprečavanje dopinga u sportu
Pravilnik o uslovima za bavljenje sportskim delatnostima
Pravilnik o stipendiranju sportista
Pravilnik o načinu vođenja Registra
Pravilnik o sadržaju obrasca za evidentiranje podatka
Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja
Pravilnik o nadzoru nad stručnim radom
Pravilnik o kategorizaciji sportista
Pravilnik o kategorizaciji sportova
Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportskih stručnjaka
Pravilnik o dozvoli za rad sportskih stručnjaka
Pravilnici čije je usklađivanje sa Zakonom o sportu u toku
Pravilnik o sportskim granama od posebnog značaja
Pravilnik o sportskim granama
Pravilnik o odobravanju programa
Pravilnici koji su usklađeni sa zakonom
Zakon i podzakonska akta
Uloga Paraolimpijskog komiteta Srbije u razvoju paraolimpijskog sporta
Uloga i obaveze lokalnih samopurava u finansiranju sporta
Osnovne informacije o Registru udruženja, društava i saveza u oblasti sporta
Informacije o novčanim nadoknadama i nacionalnom priznanju za sportiste i trenere
Kako do informacija od javnog značaja?
Komparativna analiza finansiranja sporta u Srbiji i zemljama EU
Pravila i propisi za Kup Srbije u streljaštvu
Pravila i propisi za Državno prvenstvo u streljaštvu