Kako da dobijem dozvolu za rad u sportu?

Stručni rad u sportu, u sportskim organizacijama koje su članovi nacionalnog granskog sportskog saveza, mogu obavljati sportski stručnjaci koji ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o sportu i poseduju dozvolu za rad predviđenu pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza i pravilima međunarodnog sportskog saveza.

Zahtev za izdavanje dozvole za rad, sportski stručnjak podnosi nadležnom nacionalnom granskom sportskom savezu.

Detaljne informacije o postupku dobijanja dozvole za rad u sportu možete pronaći u ovde.