Kako da sportski objekat promeni namenu?

Promena namene sportskog objekta vrši se po postupku propisanom zakonom koji uređuje oblast planiranja i izgradnje. Promena namene sportskog objekta ili njegovog dela namenjenog obavljanju sportskih aktivnosti može se, prema Zakonu o sportu, odobriti ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

1) da je na odgovarajući način u drugom, postojećem, adekvatnom sportskom objektu u potpunosti obezbeđeno obavljanje sportskih aktivnosti koje su se do sada vršile u sportskom objektu kome se menja namena;

2) da više ne postoji potreba za konkretnim sportskim objektom;

3) da je promena namene u javnom interesu u bitno većoj meri nego što je održavanje namene objekta.

Prethodna saglasnost o ispunjenosti navedenih uslova pribavlja se od Ministarstva omladine i sporta. To važe i za slučajeve potpunog ili delimičnog rušenja sportskog objekta ili zatvaranja objekta za korišćenje u sportske svrhe (osim ako su u pitanju mere rekonstrukcije ili održavanja koje ne traju duže od godinu dana), kao i izmene i mogućnosti korišćenja sportskog objekta na način da objekat može da koristi značajno manji broj lica nego ranije. Za razliku od prethodno navedenog, dopuštena je promena namene dela pratećeg prostora sportskog objekta, uključujući i zemljište koje pripada sportskom objektu, pod uslovom da nije u pitanju garderobni, sanitarni, gledališni, parking i sličan prostor, da promene ne ugrožavaju izvođenje i praćenje sportskih aktivnosti i da ne umanjuju funkcionalnost objekta. Na ovakvu   promenu namene, saglasnost daje nadležni organ jedinice lokalne samouprave. Na rešenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave može se izjaviti žalba Ministarstvu omladine i sport, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.