Kakve ideje se podržavaju u okviru takmičenja Šampioni svaki dan?

Ideje koje se prijavljuju se tiču pristupačnosti u sportu (pristupačnost sportskih lokacija kroz arhitektonska, dizajnerska rešenja za različite invaliditete, događaji, aplikacije, partnerstva koja obezbeđuju dodatne sadržaje), i imaju cilj da uključe veći broj osoba sa invaliditetom u sportske aktivnosti i da im omogući da jasnije podstiču sportiste da se okrenu i paraolimpijskom, odnosno profesionalnom sportu.

Ideje se mogu odnositi na rešenja u svim sportovima OSI, ne samo na paraolimpijske sportove.