Kategorizacijia sportista

Pravilnik o kategorizaciji sportista

Pravilnik o nacionallnoj kategorizaciji vrhunskih sportista utvrđuje kriterijume i merila za rangiranje sportista na osnovu rezultata, uzrasta, pola i nacionalne kategorizacije sportova i uređuje način dodeljivanja kategorije - sportskog statusa vrhunskog sportiste.

Sportistima se dodeljuje kategorija vrhunskog sportiste i odgovarajući sportski status utvrđen ovim pravilnikom za rezultate postignute na seniorskim domaćim i međunarodnim sportskim takmičenjima, na juniorskim svetskim i evropskim prvenstvima i kadetskim svetskim i evropskim prvenstvima.

Pravilnici u izradi