Kategorizacijia sportista

Pravilnik o kategorizaciji sportista

<p><a href="/sites/default/files/Pravilnik%20o%20nacionalnoj%20kategorizaciji%20vrhunskih%20sportista%20%282%29.doc">Pravilnik o nacionallnoj kategorizaciji vrhunskih sportista</a> utvrđuje kriterijume i merila za rangiranje sportista na osnovu rezultata, uzrasta, pola i nacionalne kategorizacije sportova i uređuje način dodeljivanja kategorije - sportskog statusa vrhunskog sportiste.</p>

<p>Sportistima se dodeljuje kategorija vrhunskog sportiste i odgovarajući sportski status utvrđen ovim pravilnikom za rezultate postignute na seniorskim domaćim i međunarodnim sportskim takmičenjima, na juniorskim svetskim i evropskim prvenstvima i kadetskim svetskim i evropskim prvenstvima.</p>

Pravilnici u izradi