Klasifikacija učesnika

<p>Klasifikacija se sprovodi da bi se obezbedilo učešće sportista sa relevantnim invaliditetom, kao i da bi se omogućile jednake šanse svim učesnicima i minimalizovao uticaj invaliditeta na ishod takmičenja.</p>

<p>Klasifikacijom se određuje legitimnost takmičara kao i način grupisanja selektovanih takmičara. Legitimnost znači da se ne mogu sve osobe sa invaliditetom takmičiti u svim sportovima. Nepohodno je da OSI ispuni minimalan uslova, tjs. stepen invaliditeta za bavljenje sportom sportom.</p>

<p>Sistem klasifikacije je različit za različite sportove i drugačiji za svaku od tri osnove vrste invaliditetea - fizički, vizuelni i intelektualni.</p>