Koje su faze programa Šampioni svaki dan?

Program Šampioni svaki dan počinje serijom inspiracijskih događaja širom Srbije na kojima želimo da sve zainteresovane informišemo o programu, njegovim fazama, procesu takmičenja i nagrađivanja najboljih ideja.

Nakon događaja inspiracije, otvara se prijava za ideje koja traje do kraja juna meseca. Ideje koje se prijavljuju se tiču pristupačnosti u sportu (pristupačnost sportskih lokacija kroz arhitektonska, dizajnerska rešenja za različite invaliditete, događaji, aplikacije, partnerstva koja obezbeđuju dodatne sadržaje), i imaju cilj da uključe veći broj osoba sa invaliditetom u sportske aktivnosti i da im omogući da jasnije podstiču sportiste da se okrenu i paraolimpijskom, odnosno profesionalnom sportu.

Sve ideje dobijaju podršku tokom leta, a zatim se javnim glasanjem bira najboljih pet ideja, koje dolaze na dvodnevni hakaton na kome u intenzivnom radu s mentorima iz oblasti sporta, paraolimpijzma, pristupačnosti dolazimo do prototipa rešenja i projekata.

Žiri glasanjem bira najbolje tri inicijative koje dobijaju sredstva za realizaciju.