Lokalne samouprave

Uloga i obaveze lokalnih samopurava u finansiranju sporta

<p>&nbsp;</p>

<p class="rtejustify">Država koja brine o svakom građaninu pojedinačno, njegovom zdravlju i duhu, zna da je ulaganje u oblast sporta i stvaranje uslova da se građani bave sportom pravi put do zdrave nacije. Ritam života, svakodnevne životne aktivnosti smanjile su obim fizičke aktivnosti velikom delu populacije. Država je ta koja kroz svoj sistem treba da stimuliše ljude da budu aktivniji. Ključnu ulogu u tome ima Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, zatim tu su i aktivnosti Olimpijskog komiteta Srbije, Paraolimpijskog komiteta Srbije, Sportskog saveza Srbije, nacionalnih granskih sportskih saveza i svih ostalih organizacija.</p>

<p class="rtejustify">Ogromnu ulogu u direktnom podsticanju građana na bavljenje sportom imaju jedinice lokalne samouprave koje u toj oblasti pružaju i direktnu finansijsku podršku.</p>

<p class="rtejustify">Izrada <a href="http://www.mos.gov.rs/public/ck/uploads/files/Dokumenta/Sport/strategija... strategije razvoja sporta u Republici Srbiji (2014–2018) </a>&nbsp;Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, predstavlja kontinuitet politike planiranja i unapređenja sistema sporta u&nbsp; Republici Srbiji u cilju još boljeg i efikasnijeg funkcionisanja (Nacionalne strategije razvoja sporta u Republici Srbiji 2009–2013).</p>

<p class="rtejustify">Takođe, prema <a href="http://www.mos.gov.rs/public/ck/uploads/files/Dokumenta/Sport/strategija... planu za sprovođenje Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2014 do 2018. godine</a>, kao poseban cilj, predviđeno je značajnije uključivanje jedinica lokalne samouprave u finansiranju programskih aktivnosti iz oblasti sportske rekreacije i sporta osoba sa invaliditetom.</p>

<p class="rtejustify"><strong>U Zakonu o sportu stoji da je podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sporta osoba sa invaliditetom,&nbsp; jedan od prioriteta koji moraju biti poštovani pri izboru šta će se u tekućoj godini finansirati iz budžeta jedinice lokalne samouprave.</strong></p>

<p class="rtejustify">Ukoliko imate program, projekat koji je iz oblasti sporta od društvenog značaja, a potrebne su vam smernice i podrška u njegovoj relaizaciji, obratite se vašoj lokalnoj samoupravi.</p>

<p class="rtejustify">U nastavku teksta su osnovne informacije o ulozi jedinica lokalne samouprave i načinu njihove podrše u oblasti sporta, dok širu informaciju o svim ostalim uslovima,obavezama, kriterijumima u okviru podrške imate u okviru <a href="http://www.mos.gov.rs/public/ck/uploads/files/Dokumenta/Sport/strategija...čnika za finansiranje programa i razvoja sporta u jedinicama lokalne samouprave</a>, koji je deo Nacionalne strategije razvoja sporta u Republici Srbiji (2014–2018).</p>

<p class="rtejustify"><strong>Uloga&nbsp; jedinica&nbsp; lokalne samouprave u oblasti sporta</strong></p>

<p class="rtejustify">Prema čl. 20 Zakon a o lokalnoj samoupravi, opština i grad preko svojih organa u skladu sa zakonom:</p>

<ul>
<li class="rtejustify">uređuje i obezbeđuje održavanje i korišćenje rekreacionih javnih površina, stvarajući organizacione,&nbsp; materijalne i druge uslove;</li>
<li class="rtejustify">osniva ustanove i organizacije u oblasti fizičke kulture i&nbsp; sporta, i prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje;</li>
<li class="rtejustify">obavlja i druge poslove od neposrednog interesa za građane, u skladu s Ustavom, zakonom i statutom.&nbsp;</li>
</ul>

<p class="rtejustify"><strong>Кako Zakon o sportu definiše šta se finansira u oblasti sporta iz budžeta jedinice lokalne samouprave?</strong></p>

<p class="rtejustify">Prema Zakonu o sportu Republike Srbije (čl. 137) jedinice lokalne samouprave finansiraju sredstvima budžeta zadovoljavanje sledećih potreba i interesa građana u oblasti sporta:</p>

<p class="rtejustify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sporta za sve, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom;</p>

<p class="rtejustify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) izgradnja, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji jedinice lokalne samouprave, a posebno javnih sportskih terena u stambenim naseljima ili u njihovoj blizini i školskih sportskih objekata, i nabavka sportske opreme i rekvizita;</p>

<p class="rtejustify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) organizacija sportskih takmičenja od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave;</p>

<p class="rtejustify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4) sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima;</p>

<p class="rtejustify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5) učešće sportskih organizacija sa teritorije jedinice lokalne samouprave u evropskim klupskim takmičenjima;</p>

<p class="rtejustify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6) predškolski i školski sport (rad školskih sportskih sekcija i društava, opštinska, gradska i međuopštinska školska sportska takmičenja i dr.);</p>

<p class="rtejustify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7) delatnost organizacija u oblasti sporta čiji je osnivač ili član jedinica lokalne samouprave;</p>

<p class="rtejustify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8) aktivnosti sportskih organizacija, sportskih društava, udruženja, granskih i teritorijalnih sportskih saveza na teritoriji jedinice lokalne samouprave od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave, u zavisnosti od toga da li je sportska grana od značaja za jedinicu lokalne samouprave, koja je kategorija sportske grane, koliko sportista okuplja, u kojoj meri se unapređuje stručni rad, u kom rangu takmičenja sportska organizacija učestvuje i u kojoj meri se povećava obuhvat bavljenja građana sportom;</p>

<p class="rtejustify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9) unapređenje zaštite zdravlja sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko-zdravstvenog obrazovanja sportista, posebno mladih, uključujući i antidoping obrazovanje;</p>

<p class="rtejustify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10) stipendiranje za sportsko usavršavanje kategorisanih sportista, posebno perspektivnih sportista;</p>

<p class="rtejustify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11) sprečavanje negativnih pojava u sportu;</p>

<p class="rtejustify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12) edukacija, informisanje i savetovanje građana, sportista i ostalih učesnika u sistemu sporta o pitanjima bitnim za odgovarajuće bavljenje sportskim aktivnostima i delatnostima;</p>

<p class="rtejustify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13) periodična testiranja, sakupljanje, analiza i distribucija relevantnih informacija za adekvatno zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta na teritoriji jedinice lokalne samouprave, istraživačko-razvojni projekti i izdavanje sportskih publikacija;</p>

<p class="rtejustify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14) unapređivanje stručnog rada učesnika u sistemu sporta sa teritorije jedinice lokalne samouprave i podsticanje zapošljavanja visokokvalifikovanih sportskih stručnjaka i vrhunskih sportista;</p>

<p class="rtejustify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15) racionalno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini čiji je korisnik jedinica lokalne samouprave, kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta;</p>

<p class="rtejustify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16) nagrade i priznanja za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta.</p>

<p class="rtejustify"><strong>Zakon o sportu utvrđuje prioritete koji moraju biti poštovani pri izboru šta će se u tekućoj godini finansirati iz budžeta jedinice lokalne samouprave. </strong>Pri izboru programa kojim se zadovoljavaju potrebe građana u oblasti sporta u jedinici lokalne samouprave sledeće potrebe građana u oblasti sporta imaju prioritet:&nbsp;</p>

<ul>
<li class="rtejustify"><strong>podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sporta za sve, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom; </strong></li>
<li class="rtejustify">izgradnja, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji jedinice lokalne samouprave, a posebno javnih sportskih terena u stambenim naseljima ili u njihovoj blizini i školskih sportskih objekata, i nabavka sportske opreme i rekvizita;</li>
<li class="rtejustify">predškolski i školski sport (rad školskih sportskih sekcija i društava, opštinska, gradska i međuopštinska školska sportska takmičenja i dr.).</li>
</ul>

<p class="rtejustify">Prioritet podrazumeva da se u prethodno navedenim oblastima obavezno finansiraju određeni programi, pre svih drugih, u meri koja obezbeđuje odgovarajuće zadovoljavanje potreba građana, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom, da se lično bave sportom.</p>

<p class="rtejustify"><strong>Jedinice lokalne samouprave iz svojih budžeta finansiraju godišnje i posebne programe </strong></p>

<p class="rtejustify">Odobravanje godišnjih i posebnih programa iz čl. 137 Zakona o sportu vrši se u skladu sa: Zakonom o sportu, Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o budžetskom sistemu, Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji, Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, Programom razvoja sporta na teritoriji jedinice lokalne samouprave, a kod godišnjih programa i u odnosu na nacionalne i lokalne kategorizacije sportova, sportista, sportskih stručnjaka i sportskih objekata.</p>

<p class="rtejustify"><strong>Dinamika za podnošenje godišnjih i posebnih programa</strong></p>

<p class="rtejustify">Zakon o sportu pravi bitnu razliku između tzv. godišnjih i posebnih programa. Ovi programi ne razliku se po svojoj suštini već prema licima koji mogu da ih podnesu i prema dinamici podnošenja. Naime, Zakon o sportu je propisao programski kalendar za podnošenja programa i odlučivanje o podnetim predlozima.</p>

<p class="rtejustify"><strong>Godišnji program izvršava se prema sledećoj dinamici: </strong></p>

<p class="rtejustify">1. jun – nosioci programa dostavljaju svoje predloge godišnjih programa jedinici lokalne samouprave;</p>

<p class="rtejustify">1. jul – nadležni organ jedinice lokalne samouprave obrazuje stručnu komisiju za izbor programa i projekata koja analizira i ocenjuje podnete predloge godišnjih programa;</p>

<p class="rtejustify">15. jul – jedinica lokalne samouprave utvrđuje objedinjeni predlog godišnjih programa realizacije zadovoljavanja potreba i interesa građana u oblasti sporta, na predlog stručne komisije, za narednu budžetsku godinu;</p>

<p class="rtejustify">15. decembar – jedinica lokalne samouprave revidira predloge godišnjih programa i usklađuje ih sa sredstvima utvrđenim u budžetu za narednu godinu;</p>

<p class="rtejustify">30. decembar – jedinica lokalne samouprave obaveštava nosioce programa o visini odobrenih sredstava po programima.</p>

<p class="rtejustify"><strong>Posebni program izvršava se po javnom pozivu, a prema sledećoj dinamici:&nbsp; </strong></p>

<p class="rtejustify">15. januar – jedinica lokalne samouprave utvrđuje okvirne iznose za finansiranje programa od opšteg interesa u sportu po bližim namenama;</p>

<p class="rtejustify">1. februar – jedinica lokalne samouprave objavljuje javni poziv i utvrđuje rok do 30 dana za dostavljanje predloga programa za realizaciju opšteg interesa u sportu, a ministar obrazuje stručnu komisiju za izbor programa i projekata;</p>

<p class="rtejustify">15. april – stručna komisija daje ocenu podnetih predloga i dostavlja jedinici lokalne samouprave predlog za odobrenje programa;</p>

<p class="rtejustify">15. maj – jedinica lokalne samouprave odlučuje o odobrenju programa kojima se ostvaruje opšti interes;</p>

<p class="rtejustify">1. jun – jedinica lokalne samouprave obaveštava nosioce programa o odobrenim programima.</p>

<p class="rtejustify">Iako Zakon o sportu u čl. 118 st. 3 utvrđuje da su navedeni rokovi za godišnje programe krajnji rokovi u Programskom kalendaru, ne pominjući posebne programe, navedeno pravilo bi po samoj prirodi posebnih programa moralo da važi i za izvršavanje posebnih programa. Jedinica lokalne samouprave mogla bi da odredi kraće rokove od propisanih, ali ne i duže.</p>

<p class="rtejustify"><strong>Odobravanje programa van programskog kalendara </strong></p>

<p class="rtejustify">Jedinica lokalne samouprave može izuzetno odobriti određeni program kojim se realizuje zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta i na osnovu podnetog predloga programa u toku godine; u slučaju kada je u pitanju program od posebnog značaja za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta, a podnose ga organizacije u oblasti sporta sa teritorije jedinice lokalne samouprave ili kada je u pitanju program koji nije iz objektivnih razloga mogao biti podnet u skladu s Programskim kalendarom, a predmet i sadržaj programa je takav da može biti uspešno realizovan samo od strane određenog nosioca programa.</p>

<p class="rtejustify"><strong>Opšti zakonski uslovi i kriterijumi za odobravanje programa u oblasti sporta</strong></p>

<p class="rtejustify">Programi kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u jedinici lokalne samouprave mogu biti odobreni ukoliko ispunjavaju uslove i kriterijume u pogledu:</p>

<p class="rtejustify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) predlagača programa;</p>

<p class="rtejustify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) nosioca programa;</p>

<p class="rtejustify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) sadržine i kvaliteta programa;</p>

<p class="rtejustify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4) finansiranja programa.</p>

<p class="rtejustify">Predlozi programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta odobravaju se prema sledećim opštim kriterijumima:&nbsp;</p>

<ul>
<li class="rtejustify">Da li je za programe potrebno obezbediti finansijska sredstva u celini ili u određenom delu iz budžeta jedinice lokalne samouprave;&nbsp;</li>
<li class="rtejustify">Prioritet imaju programi koji su strukturne i razvojne prirode, a između programa organizovanja, odnosno učešća na sportskim priredbama, prioritet imaju programi koji se odnose na sportske priredbe višeg ranga;</li>
<li class="rtejustify">Program se finansira u visini i pod uslovima koji obezbeđuju da se uz najmanji utrošak sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave postignu nameravani rezultati;</li>
<li class="rtejustify">Programi se finansiraju jednokratno ili u ratama, u zavisnosti od vremenskog perioda za realizaciju programa;</li>
<li class="rtejustify">Grana sporta u okviru koje se realizuje program treba da je od posebnog značaja za Republiku Srbiju;&nbsp;</li>
<li class="rtejustify">Finansiranje aktivnosti iz programa može da obuhvati samo deo zarada zaposlenih, materijalnih troškova i administrativnih troškova, a najviše do 20% od odobrene visine sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave za taj program;</li>
<li class="rtejustify">Nosilac programa kome je odobren godišnji program u kojem su obuhvaćene i aktivnosti od značaja za zadovoljavanje potreba i interesa građana u jedinici lokalne samouprave za koje se saglasno Zakonu o sportu podnosi posebni program, ne mogu za iste aktivnosti da konkurišu i u tom posebnom programu.</li>
</ul>

<p class="rtejustify"><strong>Napomena: </strong>Zakon o sportu je ustanovio programsko finansiranje zadovoljavanja potreba i interesa građana u jedinici lokalne samouprave. To znači da nikome nije zagarantovano dobijanje sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave samo zato što postoji i obavlja određenu sportsku aktivnost i delatnost. Sa druge strane, odobren program od strane jedinice lokalne samouprave ne može za finansiranje istih aktivnosti da konkuriše i za sredstva od drugog nivoa vlasti u Republici Srbiji. Ograničenje, međutim, važi za finansiranje istih aktivnosti, što znači da se kod drugih nivoa vlasti u Republici Srbiji može konkurisati za finansiranje onih aktivnosti u okviru istog programa koje nisu finansirane iz budžeta jedinice lokalne samouprave.</p>