Međunarodni paraolimpijski komitet - International Paralympic Committee (IPC)

<p>Međunarodni paraolimpijski komitet - <a href="https://www.paralympic.org/"><em>International Paralympic Committee</em> (IPC)&nbsp;</a> je najveća svetska organizacija vezana za vrhunski sport osoba sa invaliditetom i ona upravlja paraolimpijskim sportom.</p>

<p>Zadatak Međunarodnog paraolimpijskog komiteta je da koordinira Paraolmpijskim igrama i ostalim najznačajnijm takmičenjima. IPC upravlja sledećim paraolimpijskim sportovima: atletikom, pauerliftingom, &nbsp;streljaštvom, plivanjem, alpskim skijanjem, bialtonom, kros kantri skijanjem, hokejem na ledu i plesom u kolicima, koji nije u programu Paraolimpijskih igara. Ostali sportovi u nadležnosti su međunarodnih sportskih federacija i organizacija za sportove osoba sa invaliditetom.</p>

<p>IPC broji 198 članova, a svi članovi su u obavezi da poštuju Statut, pravila, procedure i strategije koje propisuje IPC.</p>

<p>Statut IPC&nbsp;je najvažniji dokument koji propisuje ova organizacija.&nbsp;POKS, kao i ostale članice ove međunarodne organizacije, svoju pravnu regulativu moraju da usklade&nbsp;sa ovim dokumentom. &nbsp;&nbsp;</p>

<p>Link za Statut IPC:&nbsp;<a href="https://www.paralympic.org/the-ipc/handbook">https://www.paralympic.org/...