Međunarodni paraolimpijski komitet - International Paralympic Committee (IPC)

Međunarodni paraolimpijski komitet - International Paralympic Committee (IPC)  je najveća svetska organizacija vezana za vrhunski sport osoba sa invaliditetom i ona upravlja paraolimpijskim sportom.

Zadatak Međunarodnog paraolimpijskog komiteta je da koordinira Paraolmpijskim igrama i ostalim najznačajnijm takmičenjima. IPC upravlja sledećim paraolimpijskim sportovima: atletikom, pauerliftingom,  streljaštvom, plivanjem, alpskim skijanjem, bialtonom, kros kantri skijanjem, hokejem na ledu i plesom u kolicima, koji nije u programu Paraolimpijskih igara. Ostali sportovi u nadležnosti su međunarodnih sportskih federacija i organizacija za sportove osoba sa invaliditetom.

IPC broji 198 članova, a svi članovi su u obavezi da poštuju Statut, pravila, procedure i strategije koje propisuje IPC.

Statut IPC je najvažniji dokument koji propisuje ova organizacija. POKS, kao i ostale članice ove međunarodne organizacije, svoju pravnu regulativu moraju da usklade sa ovim dokumentom.   

Link za Statut IPC: https://www.paralympic.org/the-ipc/handbook