Nadzor nad stručnim radom

Pravilnik o nadzoru nad stručnim radom

<p><a href="/sites/default/files/Pravilnik%20o%20nadzoru%20nad%20strucnim%20radom%20u%20oblasti%20sporta.doc">Pravilnik o nadzoru nad stručnim radom u oblasti sporta</a> uređuje način i postupak obavljanja stručnog nadzora u oblasti sporta, mere za otklanjanje uočenih nedostataka, uslove za imenovanje stručnog sportskog nadzornika, obrazac i način izdavanja legitimacije stručnog sportskog nadzornika i druga pitanja od značaja za sprovođenje stručnog nadzora u oblasti sporta.</p>

<p>Stručni nadzor nad stručnim radom u oblasti sporta vrši se u svakoj organizaciji u oblasti sporta i nad radom svakog sportskog stručnjaka i stručnjaka u sportu koji obavljaju sportske aktivnosti i delatnosti na teritoriji Republike Srbije.</p>

<p>Stručni nadzor vrši Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, a na teritoriji autonomne pokrajine Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta.</p>

Pravilnici u izradi