SPORT ZA SVE
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu, Srbija
4000 EUR
Niš, jug i jugoistok Srbije
Cilj je približavanje nekih sportova pripadnicima populacije osoba sa invaliditetom (OSI). Institucija aplikant, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu (FSFV) je akademski lider u oblasti sporta za OSI i inicijator njegovog razvoja u Nišu i šire. Sportovi koje FSFV želi da razvije (atletika, boćanje, dizanje tegova, stoni tenis) nisu u dovoljnoj meri razvijeni ili ne postoje u Nišu. Nabavkom opreme za te sportove i adaptacijom pristupa sali FSFV-a (što će ovaj projekat omogućiti), pored glavnog, biće ostvareno nekoliko ciljeva: 1. OSI će upražnjavati nekoliko sportova više puta sedmično, 2. nabavljena oprema je pokretna i može se koristi za organizovanje takmičenja i kampova, 3. studenti FSFV-a će u okviru nastave imati praksu, 4. radiće se promocija sporta OSI kroz organizovanje Paraolimpijskog sportskog dana. Sve ove aktivnosti u skladu sa sloganom akcije “Šampioni svaki dan” imaće za cilj da se iznedre novi šampioni koji će predstavljati našu zemlju na takmičenjima u inostranstvu.