Naša deca Budući šampioni
Evo Ruka
4000 EUR
Tri lokacije u Beogradu: Zemun (Inkluzivni centar MESTO SUSRETA, OŠ Radivoj Popović), Ada Ciganlija, beogradski bazeni
Ideja nam je da učinimo sport dostupan deci sa invaliditetom (različitog tipa invalidnosti) u Beogradu, ali tako da svako dete dobije priliku da izvuče maksimum svojih sposobnosti, opredeli se za sport koji mu najviše leži i dobije priliku da trenira i učestvuje u svetskim i evropskim takmičenjima. Evo ruka je udruženje roditelja dece sa smetnjama u razvoju različitog tipa ometenosti i različitog uzrasta i jako dobro poznajemo mogućnosti i potrebe naše dece da se bave sportom u cilju održanja i unapređenja svojih fizičkih sposobnosti, unapređenja samopouzdanja i socijalizacije, i visok nivo motivacije za postizanje rezultata. Do sada je sport našoj deci ponuđen kroz nastavu fizičkog vaspitanja ili grupne aktivnosti koje nude neke sportske organizacije, ali ne i individualni rad sa konkretnim detetom-budućim šampionom. Drugi deo ideje se bazira na mapiranju dece školskog uzrasta zainteresovane za sport i lokacija (organizacija/sportskih klubova/sportskih prostora/teretana) koje se mogu koristiti i koji žele da učestvuju u unapređenju inkluzije u sportu dece sa smetnjama u razvoju. Ovaj deo aktivnosti bazira se na promociji sporta za decu sa smetnjama u razvoju, promociji volontiranja (aktivni sportisti koji žele da budu mentori/treneri ovoj deci), društvene odgovornosti (besplatno ustupanje prostora i termina za treniranje, oslobađanje od participacije/plaćanja članarine, besplatan taksi prevoz na treninge i nazad) Ovaj projekat podrazumeva: Individualan rad sa 10 dece različitog tipa ometenosti iz Beograda (6 meseci individualnog rada sa stručnim licima), promocija inkluzivnog sporta kroz medije i javne događaje (4), opremanje inkluzivnog centra sportskom opremom (strunjače i ostali elementi i sprave)