Sportom do aktivnog i zdravog života
Udruzenje studenata sa hendikepom Kragujevac
480.000 RSD
Kragujevac
Aktiviranje članova udruženja i korisnika udruženja u rekreativnom sportu, u cilju poboljšanja fizičkog i mentalnog zdravlja, otvaranjem mini teretane. Objekat u kome će biti smeštena mini teretana je arhitektonski dostupan. Nabavljanje sportske opreme koja odgovara potrebama studenata sa hendikepom i korisnicima udruženja ima za cilj postizanje jednakosti mladih za zdravlje i razvoj bez obzira na razlike po zdravstvenom stanju, socio-ekonomskom statusu. Ovim projektom se postiže: Promocija zdravih stilova življenja, unapređenje i očuvanje zdravlja mladih, uključivanje u društvenu zajednicu, aktivno učešće mladih sa hendikepom i razvoj individualne odgovornosti za zdravlje.