"Инклузија без илузија"
Омладински Едукативни Центар
480.000 RSD
школа за основно и средње образовање деце и омладине „14. октобар“ Ниш
У Нишу је 10% деце са потребом за друштвеном подршком од којих 85% ван образовног система. Идеја обухвата стварање услова за нормалан психо-физички развој ученика ШОСО „14. октобар“ у оквиру редовног наставног плана и набавке потребне опреме и материјала за уређење појединих просторија школе за несметано одвијање наставе, реализацију спортских активности и очување и побољшање њиховог здравственог стања. Потребна је куповина опреме за салу за спровођење корективне гимнастике. Велики је значај редовног вежбања за особе са инвалидитетом зато што доводи до многобројних позитивних ефеката попут повећања мишићне снаге и издржљивости што директно утиче на унапређење функционалних способности у свакодневном животу. Директни корисници овог пројекта су ученици (198), наставници (30) и чланови породица ученика (око 500). Индиректних корисника је око 20.000 и то младих Нишлија са инвалидитетом чији положај, услови живота, права у великој мери зависе од реализације пројекта.