REAFIRMACIJA GOLBALA U SRBIJI
Paraolimpijska Akademija “Junior”
452.500 RSD
Kragujevac
Ideja je, uključivanje što većeg broja mladih oštećenog vida (slepih i slabovidih) u sportski život društvene zajednice kroz jedinstvenu igru zvučnom loptom po kojoj je ova populacija osoba sa senzornim invaliditetom prepoznatljiva i koja predstavlja izraz njihove modernosti afirmišući istovremeno i njihov kreativni potencijal. CILJEVI PROJEKTA:  Pokretanje regionalnog sistemskog GOLBAL takmičenja reprezentacija iz zemalja iz okruženja  Doprinos podizanju svesti građana Srbije i regiona o važnosti integracije osoba sa invaliditetom u normalne društvene i socijalne tokove . AKTIVNOSTI: 1. Pripremne projektne aktivnosti 2. Nabavka opreme za golbal: 2 golbal gola, 2 mreže za golove i 12 golbal lopti 3. Organizacija regionalnog takmičenja u Kragujevcu koje bi uključivalo reprezentacije iz zemalja iz okruženja i dešavalo na svetski dan osoba sa invaliditetom 03. decembra 2017. godine 4. Održavanje seta obuka o golbalu kako slepima i slabovidima, tako i opštoj populaciji 5. Promotivne aktivnosti putem društvenih mreža i medijskog priloga 6. Izveštavanje