Podrška međunarodnom turniru košarke u kolicima BEOGRAD 2017
Klub košarkaša u kolicima Singidunum
600.020 RSD
Beograd, dvorana Republičkog zavoda za sport i medicinu sporta
Trofej Beograda je tradicionalni međunarodni turnir koji se održava već 16 godina. Cilj ovog turnira je unapređenje košarke u kolicima i njene promocije na teritoriji Beograda, upoznavanje šire javnosti sa mogućnostima osoba sa invaliditetom i privlačenje novih članova.