Pobeda u nama
KAO Parnas
478.062 RSD
Više mesta u Srbiji
Cilj projekta je informisati i motivisati osobe sa invaliditetom (OSI) o mogućnostima bavljenja sportom u svojoj lokalnoj zajednici i povećati vidljivost paraolimpijskog sporta u Srbiji, kroz tri istraživačke emisije u trajanju od po 24 min svaka. Emisije bi predstavile sportske klubove za OSI (postojeće izazove: pristupačnost, finansiranje, motivacija i mogućnosti profesionalnog napredovanja sportista), pravilnike bavljenja OSI sportom, uključivanje u sport u odnosu na vrstu invaliditeta, značaj državnih organa i institucija za podsticaj paraolimpijskog sporta, uspešne sportiste sa invaliditetom, kao i uticaj okoline na bavljenje OSI sportom (rušenje predrasuda i stereotipa u sebi i drugima). Faze: 1. Istraživanje: mapiranje klubova i sagovornika, izrada sinopsisa, zakazivanje i usklađivanje termina snimanja, provera ispravnosti tehničke opreme. 2. Snimanje na terenu. 3. Postprodukcija: izrada scenarija, montaža, medijska promocija, slanje emisija institicijama i organizacijama.