Promocija i inkluzija osoba sa invaliditetom u paraolimpijsku disciplinu "Bench Press" - Dizanje tegova
Pauerlifting savez osoba sa invaliditetom
3.500 EUR
Knjaževac
Paraolimpijska disciplina "Bench Press " - dizanje tegova je sport snage, potisak tegova sa ravne klupe, jedan je od ključnih i bazičnih sportova koji umnogome poboljšavaju kvalitet života s obzirom na to da vežbači steču snagu potrebnu za svakodnevno funkcionisanje ( prebacivanje iz i u kolica, obavljanje kućnih poslova itd ). Promovisanjem i omasovljavanjem ove paraolimpijske discipline, učesnicima bi se omogućio bolji kvalitet svakodnevnog života, mogućnost bavljenja sportom, takmičari koji bi ostvarili norme za Olimpijske igre mogli bi da predstavljaju reprezentaciju Srbije na nekoj od sledećih igara itd. Nabavljanjem preko potrebne originalne Eleiko klupe prilagođene osobama sa invaliditetom organizacija takmičenja bi se podigla na viši nivo, takmičari bi imali pristup opremi potrebnoj za pravilno dizanje tegova