ZATO ŠTO MOŽEŠ!
Kreativno afirmativna organizacija Parnas
462.825 RSD
10 gradova u Srbiji
Cilj projekta:informisati i motivisati OSI o mogućnostima bavljenja sportom i povećati vidljivost sporta kroz „Sportski filmski karavan“ projekcije filmova o sportistima s invaliditetom. Filmovi su iz arhive Filmskog festivala “Uhvati film”. Projekcije u trajanju od 60-90 minuta realizovaćemo u min 5 a max 10 opština u saradnji sa lok. organizacijama OSI. Nakon projekcija održaćemo diskusije sa publikom i min.1 gostom (OSI iz lokalne zajednice koja se bavi sportom ili predstavnik sportskog udruženja i sl). Ideja je i da se dosadašnja dominantna paradigma o sportu OSI kao sredstvu kojim se OSI mentalno i fizički rehabilituju, (izvor wikipedija) promeni u paradigmu gde: Sport predstavlja činioca koji pozitivno utiče na kvalitet života, zdravlje, mentalnu stabilnost, motivaciju i samopouzdanje i pruža i mogućnost učenja, razvoja veština, preuzimanje rizika, smanjuje rizike za pojavu bolesti i pomaže izgradnju i održavanje društvenih odnosa. (izvor:sportskainkluzija.com)