Pravo u centar
Centar za IT edukaciju
4000 evra
Beograd, u streljačkim klubovima
Projektom je predviđena obuka 30 osoba sa hendikepom iz streljaštva. Nakon obuke sprovešće se takmičarski deo u kome će polaznici imati priliku da pokažu stečeno znanje i veštine. Projektom je predviđena i izrada video tutorijala koji će imati edukativnu svrhu za osobe sa hendikepom radi njihovog daljeg usavršavanja u oblasti streljaštva. Video tutorijali će biti javno dostupni na YouTube i promovisani na stranicama društvenih mreža podnosioca projekta koji prati veliki broj osoba sa hendikepom kao i ostalih udruženja osoba sa hendikepom sa kojima sarađujemo. Takođe, izradiće se dokumentarni film koji će pratiti sprovođenje projekta i koji će biti emitovan na regionalnim i lokalnim TV stanicama kao i putem interneta. Cilj projekta je postizanje inkluzije osoba sa hendikepom u sferi sporta i pospešivanje takmičarskog duha. Opšti cilj projekta je uključivanje 30 osoba sa hendikepom u bavljenje sportom streljaštvom. Sprovođenje projekta će pokazati da osobe sa hendikepom sa uspehom mogu da se bave streljaštvom a tutirijali i dokumentarni film će postaći osobe sa hendikepom da se bave streljaštvom.