Informacione tehnologije u sportu
Udruženje Shift
363.000 RSD
Na celoj teritoriji republike Srbije
Informacione tehnologije u sportu osoba sa invaliditetom, su od velikog značaja za planiranje i komunikaciju sportskih klubova, udruženja građana sa invaliditetom ,sportskih trenera sa sportskim centrima koji raspolažu sportskim dvoranama,bazenima,terenima, stadionima,stazama za trčanje...Izradom specijalizovane aplikacije za sport osoba sa invaliditetom, objedinili bi se dozvoljeni resursi sportskih centara koji mogu koristiti klubovi ili udruženja ili savezi za OSI. Aplikacija bi se zvala Moj Sportski centar. Ona će registrovati sportska udruženja , klubove, koji će nakon registracije imati pristup slobodnim terminima za kapacitete sportskih centara, i moći će da ih rezervišu za potrebe treninga ,takmičenja a bez odlaska do samog objekta i bez direktnog kontakta sa administracijom sportskih centara, što će obezbediti bolju organizaciju i uštedu vremena.Aplikacija Moj Sportski centar će omogućiti uvid u rezervisane i slobodne termine koji se mogu rezervisati za tekući mesec. Opšte je poznato da klubovi i udruženja OSI ne poseduju potreban prostor za aktivnosti, što je od ogromnog uticaja na sportske rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Aplikacija Moj Sportski centar će značajno doprineti podizanju nivoa sporta i uslova za bavljenje sportom, a samim tim i rezultatima na takmičenjima.