P E O D I S project
Mića Jevtić
3.960.000 RSD
Na području čitave Republike Srbije
Lica sa invaliditetom predstavljaju ugroženu kategoriju stanovništva. To su ljudi koji se svakodnevno bore sa mnogobrojnim teškoćama. Mi želimo da im, koliko je to god moguće, olakšamo život, na način da ćemo umesto njih obavljati sve administrativne, ekonomske, pravne, proceduralne i svake druge poslove, bez ikakve naknade. U konkretnom slučaju, vezano za platformu "Šampioni svaki dan", nudimo da, bez ikakve nadoknade, od početka pa do samog kraja, pravno, proceduralno i administrativno sprovodimo postupak registracije sportskog udruženja, ukoliko naši dragi sugrađani sa invaliditetom imaju nameru da takvo udruženje osnuju. Takvo udruženje bi bilo osnovano u skladu sa Zakonom o sportu (Službeni glasnik RS br. 10/2016). Naravno, i nakon osnivanja istog, bili bismo na raspolaganju za bilo koje pravne, proceduralne, administrativne i druge stvari (koje spadaju u domen našeg delovanja).