Inkluzivna škola šaha za slepa i slabovida lica
Međuopštinska organizacija Saveza Slepih Niš
900.000 RSD
Na teritoriji juga Srbije: Niš, Kruševac, Prokuplje, Leskovac, Zaječar i Pirot
Ideja organizacije škole šaha šahovskog kluba slepih i slabovidih “Svitanja”, proizašla je iz problema uključivanja slepih i slabovidih lica školskog uzrasta u društvene aktivnosti kao specifikum. Na osnovu 16-godišnjeg iskustva postojanja Šahovskog kluba slepih i slabovidih lica “Svitanja”, došlo se do zaključka, da je pristupačnost šahovske literature i šahovskih programa za treninge neophodno približiti slepim i slabovidim licima zainteresovanim za ovu sportsku aktivnost. Cilj projekta je uključivanje i upoznavanje sa osnovama šahovske igre što većeg broja slepih i slabovidih lica u pogledu uključivanja istih u redovne aktivnosti, imajući u vidu, da je veoma izražen problem kretanja, potrebe za pratiocima, personalnim asistentima, instruktorima itd. Ovim projektnim rešenjem bi se u značajnoj meri prevazišao postojeći problem razvojem usluge govornog šahovskog softver-a. S obzirom na to, da ŠKS “Svitanja” uključuje pored slepih i slabovidih lica, videće igrače i trenere, ovim projektom bi se pružila mogućnost uključenja u izradu konkretnih šahovskih programa, u zavisnosti od uzrasta i šahovskog znanja, koje bi se putem softver-a približili korisnicima. Organizacijom radionica na projektu, a kasnije i kampova, ostvarili bi se direktni kontakti između instruktora i korisnika usluga, što bi na kraju rezultiralo uključenjem najboljih polaznika u redovne takmičarske aktivnosti ŠKS “Svitanja”- najuspešnijeg šahovskog kluba u Centralnoj Srbiji . Projekat je održiv, jer bi se njegova implementacija mogla realizovati na čitavoj teritoriji Republike Srbije, tim pre, što je ŠKS “Svitanja” član Nacionalnog sportskog saveza slepih i slabovidih.