Plivajmo do zdravlja
Udruženje za pomoć osobama sa autizmom Novi Pazar
400.000 RSD
Novi Pazar
Plivanje je sport u kome autistične osobe mogu da se opustei daje mogućnost da se sa njima radi.odnosno voda je sredina u kojoj autistične dozvoljavaju komunikaciju i rad sa njima.