I ti to možeš- razvoj boćanja za osobe sa invaliditetom
Boćarski klub OSI "Alka"
3925 EUR
Kragujevac
Projekat ima za cilj razvijanje boćarskog sporta za osobe sa invaliditetom u Republici Srbiji, bez obzira na vrstu invaliditeta, pol i starost učesnika projekta. Aktivnosti će obuhvatati edukaciju osoba sa invaliditetom i njihovih sportskih asistenata za boćanje, kroz organizovanje trodnevnog edukativnog kampa u Kragujevcu, gde će učešće uzeti predstavnici tri boćarska kluba osoba sa invaliditetom (iz Futoga, Beograda, Kragujevca).Edukativni kamp će voditi stručni treneri iz Hrvatske u kojoj je boćanje za osobe sa invaliditetom afirmisan kao paraolimpijski sport.Projektom je predviđeno nabavljanje sportskih rekvizita za bavljenje boćanjem (lopte-boće, boćarske rampe, ekstenzije , merni instrumenti, oprema za boćanje slepih I slabovidih osoba …). Opšti cilj projekta je uspostavljanje boćarske lige za osobe sa invaliditetom u Srbiji, koja će iznedriti buduće paraolimpijske šampione. Projekat se realizuje u saradnji sa Boćarskim udruženjem “USPON” OSI iz Futoga i boćarske sekcije Udruženja para I kvadriplegičara “DUNAV” iz Beograda.