Nordijsko skijanje - pravila i propisi

<p>U dokumentu <a href="/sites/default/files/Medjunarodni%20paraolimpijski%20komitet%20-%20Nordijsko%20skijanje%20-%20pravila%20i%20propisi.docx">Nordijsko skijanje - pravila i propisi</a> možete pronaći pravila koja se odnose na ovu disciplinu, detaljne informacije o svim takmičenjima, načinu prijavljivanja, opremi, obavezama i pravima takmičara, sistemu bodovanja, sankcijama, pojedinačnim takmičarskim formatima, itd.</p>