O platformi

Šampioni svaki dan #SAMPIONISVAKIDAN

Šampioni svaki dan je platforma namenjena svim osobama sa invaliditetom koje se već bave sportom ili bi mogle da se fizički aktiviraju i da kroz sport otkriju u sebi buduće šampione.
Platforma je zamišljena kao izvor znanja i informacija o sportskim aktivnostima koje se odvijaju u okviru Paraolimpijskog komiteta Srbije, drugih organizacija i institucija u Srbiji, kao prostor za inspiraciju pričama uspešnih sportista, ali i mogućnost direktnog učestvovanja u programu Šampioni svaki dan.

Važan deo platforme Šampioni svaki dan predstavlja i direktan poziv da učestvujete u kreiranju društva koje je više otvoreno i okrenuto sportistima i osobama sa invaliditetom koje žele ili se već bave sportom. Program Šampioni svaki dan predstavlja glavni alat okupljanja (šire) zajednice kroz aktivnosti kojima se podstiču ljudi da se aktiviraju i stvaraju promenu tako što mogu da svoje društvene ideje pretvore u prototipe koji rade, da za njih dobiju podršku, znanje, finansiranje i uvežu se s drugima sličnim sebi.

Često postavljana pitanja

Šampioni svaki dan je platforma namenjena sportskim udruženjima, institucijama i organizacijama koje se aktivno bave ili žele da doprinesu povećanju pristupačnosti u sportu i broju osoba sa invaliditetom koje se bave sportom.

Ako vam je važno da se osobe sa invaliditetom bave fizičkim aktivnostima, ostvare svoje potencijale i postanu novi ponos kao što su to već uradili naši paraolimpijski sportisti, Šampioni svaki dan su pravi program za vas!

U Srbiji se trenutno paraolimpijski sportovima bavi u proseku oko 2.000 ljudi, a taj broj bi mogao biti višestruko veći. Osobe sa invaliditetom postižu sjajne rezultate u sportu ako im se za to pruži prilika, a program i platforma Šampioni svaki dan upravo ima za cilj da poveća broj tih prilika i olakša pristup i samo bavljenje sportom, koji služe kao inicijalne kapisle za kasniji ulazak u profesionalni sport i paraolimpijski sport.

Platforma svaki dan nudi sveobuhvatne informacije o bavljenju sportom za osobe sa invaliditetom i paraolimpijskom sportu. Pored zakonskog okvira, tu se nalaze i informacije o pravilima za sportska takmičenja, načinu kvalifikacija i priprema za Paraolimpijske igre, kao i informacije o tome ko i na koji način podržava paraolimpijski sport u Srbiji.
U okviru sekcije Magazin možete naći inspirativne priče, a naš kalendar takmičenja prikazuje sva takmičenja u Srbiji i inostranstvu od značaja za paraolimpijski sport.

Program Šampioni svaki dan je šestomesečni program koji javnim, transparetnim procesom prikuplja ideje u oblasti sportske pristupačnosti, pruža im mentorstvo i podršku, a zatim odabira najbolje ideje koje će dobiti sredstva za realizaciju svojih projekata i rešenja.
U 2017. godini  Šampioni svaki dan podržaće tri najbolje ideje za bolju pristupačnost za bavljenje sportom osoba sa invaliditetom.

Ideje koje se prijavljuju se tiču pristupačnosti u sportu (pristupačnost sportskih lokacija kroz arhitektonska, dizajnerska rešenja za različite invaliditete, događaji, aplikacije, partnerstva koja obezbeđuju dodatne sadržaje), i imaju cilj da uključe veći broj osoba sa invaliditetom u sportske aktivnosti i da im omogući da jasnije podstiču sportiste da se okrenu i paraolimpijskom, odnosno profesionalnom sportu.

Ideje se mogu odnositi na rešenja u svim sportovima OSI, ne samo na paraolimpijske sportove.

Ideje mogu da prijave udruženja, institucije ili organizacije, dakle pravna lica koja se aktivno bave ili žele da doprinesu povećanju pristupačnosti u sportu i broju osoba sa invaliditetom koje se bave sportom.  

Imate ideju kako da sport bude dostupniji osobama s invaliditetom? Hoćete da radite sa mentorima i ekspertima na toj ideji? Prijavite se, možda baš vi budete pobednici programa!

Program Šampioni svaki dan počinje serijom inspiracijskih događaja širom Srbije na kojima želimo da sve zainteresovane informišemo o programu, njegovim fazama, procesu takmičenja i nagrađivanja najboljih ideja.

Nakon događaja inspiracije, otvara se prijava za ideje koja traje do kraja juna meseca. Ideje koje se prijavljuju se tiču pristupačnosti u sportu (pristupačnost sportskih lokacija kroz arhitektonska, dizajnerska rešenja za različite invaliditete, događaji, aplikacije, partnerstva koja obezbeđuju dodatne sadržaje), i imaju cilj da uključe veći broj osoba sa invaliditetom u sportske aktivnosti i da im omogući da jasnije podstiču sportiste da se okrenu i paraolimpijskom, odnosno profesionalnom sportu.

Sve ideje dobijaju podršku tokom leta, a zatim se javnim glasanjem bira najboljih pet ideja, koje dolaze na dvodnevni hakaton na kome u intenzivnom radu s mentorima iz oblasti sporta, paraolimpijzma, pristupačnosti dolazimo do prototipa rešenja i projekata.

Žiri glasanjem bira najbolje tri inicijative koje dobijaju sredstva za realizaciju.

Program Šampioni svaki dan ima jasne ciljeve i vrlo definisanu ciljnu grupu.
Program je otvoren za udruženja, institucije, sportska društva, odnosno pravna lica i fokusiran je isključivo na pitanje pristupačnosti u sportu I jačanje paraolimpijskog sporta.

Tokom juna meseca 2017. godine na platformi Šampioni svaki dan biće otvoren jednostavan formular. Popunjavanjem formulara prijavljujete svoju ideju za program i takmičenje Šampioni svaki dan.

Niko ne poznaje bolje problem osoba i sportista sa invaliditetom od njih samih, kao i njihovih kolega iz oblast sporta, stručnjaka i stručnjakinja za pristupačnost i rad sa osobama s invaliditetom. Zato će upravo oni biti vaši mentori. Već početkom juna meseca predstavićemo mentore

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, možete poslati mejl na kontakt@sampionisvakidan.rs i naš tim će vam pomoći da dobijete informacije.