Određivanje sportova za POI

<p>Međunarodni paraolimpijski komitet određuje koji sportovi će biti zastupljeni na POI i sporovodi reviziju svake četiri godine.</p>

<p>U okviru Letnjih olimpijskih igara, određeni sport se kandiduje ako ga praktikuju 24 nacije u tri regiona, odnosno 18 nacija za ekipne sportove. Kada su u pitanju Zimske olimpijske igre, sport ulazi u razmatranje ukoliko ga praktikuje osam nacija u 2 regiona, što važi za ekipne i individualne sportove.</p>

<p>Pod regionom se podrazumevaju oblasti koje koordiniraju: Afrički paraolimpijski komitet, Američki paraolimpijski komitet, Azijski paraolimpijski komitet, Evropski paraolimpijski komitet i Paraolimpijski komitet Okeanije.</p>