Plivanje - European Youth Game

Datum: 
09.10.2017

Datum održavanja: 09.10 -15.10.2017.

Lokacija: 
Đenova