Plivanje - European Youth Game

Datum: 
09.10.2017

<p>Datum održavanja: 09.10 -15.10.2017.</p>

Lokacija: 
Đenova