POKS kao deo sportskog sistema

Uloga Paraolimpijskog komiteta Srbije u razvoju paraolimpijskog sporta

<p class="rtejustify">&nbsp;</p>

<p class="rtejustify">Sportski sistem u Republici Srbiji sastavljen je od činioca koji deluju u dva sektora, javnom i nevladinom. Javni sektor čine Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta, Antidoping agencija Republike Srbije i jedinice lokalne samouprave sa nadležnim sekretarijatima za sport i omladinu. Pored toga, važna tela u oblasti sporta su Skupštinski odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, Nacionalni savet za borbu protiv nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca na sportskim priredbama i Savet za sport. Takođe, bitni činioci za ovu oblast su i akreditovane visokoškolske ustanove za sport i menadžment u sportu.</p>

<p class="rtejustify">Nevladin sektor čine najveći teritorijalni savez –Sportski savez Srbije, Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije, nacionalni granski savezi, teritorijalni sportski savezi, sportske organizacije (sportska udruženja i sportska privredna društva) i ostale organizacije u oblasti sporta.</p>

<p class="rtejustify">Paraolimpijski komitet Srbije je član Međunarodnog paraolimpijskog komiteta i jedna od njegovih osnovnih funkcija je da obavlja poslove kojima se obezbeđuju uslovi za: praćenje, razvoj i unapređenje vrhunskog sporta i sistema vrhunskog sporta u paraolimpijskim sportovima i realizacija programa i projekata iz ove oblasti. Sportovi koji su zastupljeni u POКS su: atletika, stoni tenis, streljaštvo, plivanje, sedeća odbojka, košarka u kolicima, ples u kolicima, biciklizam, golbal, džudo, skijanje i konjički sportovi.</p>

<p class="rtejustify">Prema Akcionom planu za sprovođenje Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2014 do 2018. godine, Paraolimpijski komitet Srbije prisutan je kroz posebne ciljeve:</p>

<ol>
<li class="rtejustify">Podizanje kapaciteta organizacija u oblasti sporta za apliciranje ka fondovima Evropske Unije i drugim pristupnim fondovima u okviru kojeg je aktivnost Podizanje kapaciteta Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Sportskog saveza Srbije, Olimpijskog komiteta Srbije, Paraolimpijskog komiteta Srbije i nadležnih nacionalnih granskih saveza i teritorijalnih sportskih saveza u oblasti pisanja projekata u EU formatu;</li>
<li class="rtejustify">Unapređenje stručnosti i kapaciteta sportskih organizacija za pisanje projekata i ponuda ka sponzorima i donatorima u okviru kog je aktivnost Podizanje kapaciteta Sportskog saveza Srbije, Olimpijskog komiteta Srbije, Paraolimpijskog komiteta Srbije, nadležnih nacionalnih granskih saveza i teritorijalnih sportskih saveza za pisanje projekata i ponuda sponzorima i donatorima;</li>
<li class="rtejustify">Podizanje kapaciteti organizacija u oblasti sporta za programsko finansiranje njihove aktivnosti i delatnosti iz javnih prihoda (planiranje, realizacija, kontrola) u okviru kog je aktivnost Podizanje kapaciteta Sportskog saveza Srbije, Olimpijskog komiteta Srbije, Paraolimpijskog komiteta Srbije i nadležnih nacionalnih granskih saveza u oblasti planiranja, programiranja, praćenja, realizacije i izveštavanja za programe saveza sredstvima iz budžeta Republike.</li>
</ol>