Politika privatnosti

<p><strong>Pravila i uslovi korišćenja Šampioni svaki dan web stranice</strong></p>

<p>Dobrodošli na web stranicu Šampioni svaki dan (dalje: SSD): u vlasništvu Apatinske pivare (dalje APA).</p>

<p>SSD web stranica je namenjena samo punoletnim licima!</p>

<p>Ovi uslovi korišćenja upravljaju Vašim pristupom i korišćenjem SSD web stranice.</p>

<p>Molimo Vas da pročitate pažljivo ove uslove korišćenja pre nego što počnete da koristite web stranicu, jer se na taj način upoznajete sa sadržajem i funkcionisanjem SSD web stranice.</p>

<p>Vašim daljim korišćenjem SSD web stranice ukazujete da ste punoletno lice i da ste saglasni i da prihvatate ove uslove korišćenja.</p>

<p><strong>Primena uslova korišćenja</strong></p>

<p>Ovi Uslovi korišćenja primjenjuju se od 2017. godine do opoziva od strane APA.</p>

<p><strong>Društvene mreže</strong></p>

<p>SSD web stranica vam omogućava određene mogućnosti društvenih mreža koji omogućavaju da se određeni delovi sadržaja ove web stranice budu prikazani na određenim društvenim mrežama, drugim web stranicama. Ove mogućnosti morate koristiti isključivo u skladu sa ovim uslovima.</p>

<p><strong>Nedozvoljene radnje</strong></p>

<p>Međusobna interakcija koja se odvija putem SSD web sajta mora da bude u skladu sa propisima Republike Srbije i ovim uslovima.<br />
Svaka radnja koja se po oceni APA, a na osnovu bilo kog zakona Republike Srbije može smatrati nedozvoljenom/nezakonitom može biti predmet tužbe i/ili spora koji će se voditi pred nadležnim sudom Republike Srbije.<br />
Zabranjeno je objavljivanje, korišćenje, razmena materijala kojima se narušava ili ugrožava privatnost, ili materijala koji je nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, lažan, uznemiravajući, klevetnički i sl., ili kojima se ugrožavaju i krše prava drugih. ili koji je na bilo koji drugi način u suprotnosti sa važećim propisima Republike Srbije.<br />
APA zadržava pravo da ne prihvati ili ukloni sve snimke, video zapise, fotografije i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje APA promoviše (koji se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).<br />
Nije dozvoljeno da koristite SSD web stranicu za oglašavanje bilo čijih drugih proizvoda, kao ni za oglašavanje u bilo kakve komercijalne ili političke i druge promocije.<br />
Posebno se obavezujete da se nećete učestvovati u ponašanju kojim štetite drugim korisnicima korišćenje ove web stranice, ili koje bi na bilo koji način onesposobilo i/ili pokvarilo i/ili ometalo korišćenje web stranice ili na bilo koji drugi način pokušate da ometate ispravan rad web stranice.</p>

<p><strong>Privatnost i pravila zaštite privatnosti</strong></p>

<p>U nekim će situacijama uslov za korišćenje SSD web stranice biće obavezna prijava i možemo od Vas tražiti da dostavite određene lične podatke, sve u skladu sa svrhom koju želimo da postignemo.<br />
Materijal koji šaljete na SSD web stranicu podleže politici privatnosti, a lični Vaši lični podaci pravilima zaštite ličnih podataka prema propisima Republike Srbije.<br />
Obavezujemo se da ćemo Vaše lične podatke koristiti samo za ispunjenje svrhe za koju/e ćemo tražiti Vašu saglasnost i da ih nećemo davati, iznajmljivati niti davati trećim licima.<br />
Lični podaci će biti dostupni našim povezanim licima, ali samo uz Vašu saglasnost.<br />
Lične podatke ćemo davati bez Vaše saglasnosti samo da bi se postupilo sa važećim zakonima, propisima i zakonskim postupcima na osnovu zahteva državnih organa.<br />
Informacije i podaci koje nam dostavite se čuvaju na sigurnim serverima kojima pristup imaju samo ovlašćena lica APA.<br />
Da biste promenili bilo koji lični podatak, osim dobrovoljno dostavljenih podataka, potrebno je da se prijavite na portal korisnika i da ih promenite, obrišete ili modifikujete.<br />
Imate pravo da zahtevate izmenu Vaših ličnih podataka. Možete tražiti ispravku, brisanje kao i prestanak ili privremenu obustavu obrade podataka u slučaju kršenja vaših prava kao nosioca podataka, prevare ili druge nezakonite aktivnosti.<br />
Ukoliko korišćenjem SSD web stranice kao deo sigurnosnih procedura dobijete lozinku, korisničko ime ili bilo koji drugi podatak, čuvajte te podatke kao poverljive i nemojte ih ustupati drugim licima. Takođe, prilikom pristupanja Vašem nalogu sa zajedničkog računara budite sigurni da niko dalje neće koristiti Vašu lozinku i Vaše druge sigurnosne podatke.<br />
Dostavljanjem materijala na SSD web sajt (npr. pitanja, komentari, odgovori i sl.), podleže pravilima privatnosti u onoj meri u kojoj ovi podaci nisu javni. Kada kao lice koje je sposobno da se samo stara o svojim interesima dobrovoljno dostavljate ili objavljujete određene podatke koji nisu traženi od Vas ne postoji garancija da mogu biti zaštićeni.</p>

<p><strong>Garancije i odricanja</strong></p>

<p>Korišćenje ove web stranice je isključivo na sopstvenu odgovornost.<br />
APA i treće strane koje su učestvovale u stvaranju SSD web stranice nisu odgovorni za bilo kakve štete, gubitke ili bilo kakvu troškove koja proizilazi iz upotrebe, promene sadržaja SSD web stranice ili iz bilo kojih drugih web stranica.<br />
APA ne snosi odgovornost za sadržaj ili tačnost linkova drugih web stranica koje su Vam date kao mogućnost na SSD web stranici. APA, takođe nije odgovorna za bilo kakve kasnije promene na ovim drugim web stranicama za koje smo dali link. Pažljivo pročitate zakonska obaveštenja o privatnosti na ostalim web stranicama koje posećujete.<br />
Takođe, APA nije odgovorna ukoliko su informacije na web sajtu nedostupne zbog isključenja ili kvarova u mreži, kao i uzroka koji su izvan naše kontrole. To uključuje, ali nije ograničeno na štete uzrokovane programskim virusima ili kvarovima koji proizlaze iz zloupotrebe sadržaja web stranice.</p>

<p><strong>Prava intelektualne svojine</strong></p>

<p>APA poseduje sva autorska i druga prava intelektualne svojine nad tekstovima i drugim materijalima koji su na SSD web stranici (uključujući i sve informacije, slike, tekst, dizajn, video i audio).<br />
Možete da u toku pretraživanja SSD web stranice u nekomercijalne svrhe preuzeti sadržaj i/ili ga poslati drugim licima, ali je neophodno da u tim prilikama sačuvate autorska prava i ostala prava vlasništva APA.<br />
Nijedan deo ove web stranice ne sme se prodavati ili distribuirati u komercijalne svrhe niti sme biti modifikovan ili uklopljen u publikacije ili druge web stranice.<br />
APA pripadaju svi robni žigovi i znakovi, kao i uslužni žigovi prikazani na SSD web stranici. Zabranjeno je korišćenje bilo kog žiga ili znaka sa ove web stranice.<br />
Ni jedan sadržaj na SSD web stranici se ne sme tumačiti kao dozvola za korišćenje bilo kog žiga.<br />
APA može da koristi svoje pravo da zaštiti intelektualnu svojinu.<br />
Ako želite da materijal sa SSD web stranice koristite u bilo koje svrhe osim onih koje su navedene u ovim uslovima, pošaljite zahtev na:&nbsp;info.apa@molsoncoors.com</p>

<p><strong>Privatnost i pravila zaštite privatnosti</strong></p>

<p>U nekim će situacijama uslov za korišćenje SSD web stranice biće obavezna prijava i možemo od Vas tražiti da dostavite određene lične podatke, sve u skladu sa svrhom koju želimo da postignemo. Materijal koji šaljete na SSD web stranicu podleže politici privatnosti, a lični Vaši lični podaci pravilima zaštite ličnih podataka prema propisima Republike Srbije.<br />
Obavezujemo se da ćemo Vaše lične podatke koristiti samo za ispunjenje svrhe za koju/e ćemo tražiti Vašu saglasnost i da ih nećemo davati, iznajmljivati niti davati trećim licima. Lični podaci će biti dostupni našim povezanim licima, ali samo uz Vašu saglasnost. Lične podatke ćemo davati bez Vaše saglasnosti samo da bi se postupilo sa važećim zakonima, propisima i zakonskim postupcima na osnovu zahteva državnih organa.<br />
Informacije i podaci koje nam dostavite se čuvaju na sigurnim serverima kojima pristup imaju samo ovlašćena lica APA. Da biste promenili bilo koji lični podatak, osim dobrovoljno dostavljenih podataka, potrebno je da se prijavite na portal korisnika i da ih promenite, obrišete ili modifikujete.<br />
Imate pravo da zahtevate izmenu Vaših ličnih podataka. Možete tražiti ispravku, brisanje kao i prestanak ili privremenu obustavu obrade podataka u slučaju kršenja vaših prava kao nosioca podataka, prevare ili druge nezakonite aktivnosti. Ukoliko korišćenjem SSD web stranice kao deo sigurnosnih procedura dobijete lozinku, korisničko ime ili bilo koji drugi podatak, čuvajte te podatke kao poverljive i nemojte ih ustupati drugim licima. Takođe, prilikom pristupanja Vašem nalogu sa zajedničkog računara budite sigurni da niko dalje neće koristiti Vašu lozinku i Vaše druge sigurnosne podatke.<br />
Dostavljanjem materijala na SSD web sajt (npr. pitanja, komentari, odgovori i sl.), podleže pravilima privatnosti u onoj meri u kojoj ovi podaci nisu javni. Kada kao lice koje je sposobno da se samo stara o svojim interesima dobrovoljno dostavljate ili objavljujete određene podatke koji nisu traženi od Vas ne postoji garancija da mogu biti zaštićeni.</p>

<p><strong>Tačnost i pristup Šampioni svaki dan web stranici</strong></p>

<p>Informacije na ovoj web stranici mogu sadržati tehničke netačnosti ili tipografske greške.</p>

<p>Ne garantujemo da je sadržaj internet stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran, kao i da će internet stranica i/ili povezane stranice uvek biti dostupne i raspoložive.</p>

<p>Zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku izmenimo, ili ukinemo SSD web stranicu, ili njen sadržaj, kao i pravo da promenimo uslove korišćenja, kao i da ukinemo pristup internet stranici bez prethodnog obaveštenja/najave.</p>

<p><strong>“Cookies”</strong></p>

<p>SSD web sajt može koristiti „Kolačiće“ za optimizaciju usluga.<br />
„Kolačić“ je fajl, sastavljen od slova i brojeva (obično), koji APA web server šalje u datoteku kolačića na pretraživaču hard diska Vašeg kompjutera. Na taj način Jelen pivo web sajt ima mogućnosti da uspostavi vezu između web servera i internet pretraživača, a sve da bi se Vama predstavila prilagođena internet stranica u skladu sa Vašim interesovanjima i kako bi se bolje reagovalo na Vaše potrebe.<br />
Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće, međutim, obično možete da promenite vaš pretraživač da bi ste sprečili memorisanje kolačića. Napominjemo da ukoliko isključite kolačiće to će ograničiti uslugu koju možemo da vam pružimo i može da utiče na vaše iskustvo kao posetioca.</p>

<p>&nbsp;</p>