Poseban poziv komisije

Plasman bez prethodnog učešća na takmičenjima moguć je ukoliko je zemlja domaćin Igara ili uz poseban poziv komisije koji se dodeljuje u određenim situacijama, kada sportista nije imao priliku da se upozna sa kvalifikacionim kriterijumima zbog vanrednih okolnosti.