Pravila u golbalu

U dokumentu Međunarodna sportska federacija slepih – Pravila u golbalu možete pronaći informacije i karakteristike same igre, pripremama, pravilima igre pre i za vreme utakmice,  povredama, prekršajima i sankcijama, završetku igre, turnirima, informacije o samom terenu za igru itd. U okviru dokumenta IBSA ITO - Prirucnik za sluzbena lica možete naći informacije o samoj igri uz poseban osvrt na pravila igre, odnosno lica koja su zadužena da prate utakmicu i poštovanje pravila igre odnosno adekvatno reaguju na njihova kršenja. Dokument sadrži informacije koliko službenih lica treba da bude angažovano u zavisnosti od toga o kom međunarodnom takmičenju se radi kao i o specifičnostima njihove nadležnosti i uloge, opreme koju koriste i sl.