Pravila u golbalu

<p>U dokumentu <a href="/sites/default/files/MEDJUNARODNA%20SPORTSKA%20FEDERACIJA%20SLEPIH%20-%20PRAVILA%20U%20GOLBALU.docx">Međunarodna sportska federacija slepih – Pravila u golbalu</a> možete pronaći informacije i karakteristike same igre, pripremama, pravilima igre pre i za vreme utakmice,&nbsp; povredama, prekršajima i sankcijama, završetku igre, turnirima, informacije o samom terenu za igru itd. U okviru dokumenta <a href="/sites/default/files/IBSA%20ITO%20-%20Prirucnik%20za%20sluzbena%20lica.docx">IBSA ITO - Prirucnik za sluzbena lica</a> možete naći informacije o samoj igri uz poseban osvrt na pravila igre, odnosno lica koja su zadužena da prate utakmicu i poštovanje pravila igre odnosno adekvatno reaguju na njihova kršenja. Dokument sadrži informacije koliko službenih lica treba da bude angažovano u zavisnosti od toga o kom međunarodnom takmičenju se radi kao i o specifičnostima njihove nadležnosti i uloge, opreme koju koriste i sl.</p>