Pravilnik o članstvu u POKS

U dokumentu Pravilnik o članstvu u POKS, možete naći odredbe kojima se uređuje vrste članova POКS, postupak učlanjenja, način i rokovi za sticanje statusa člana i evidentiranje članova POКS.

POКS je dobrovoljna, nepolitička, nevladina, neprofitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja, osnovana i organizovana na osnovu Statuta Međunarodnog paraolimpijskog komiteta (u daljem tekstu MPК) na neodređeno vreme u obliku sportskog udruženja u formi sportskog saveza.

POКS ima status nadležnog nacionalnog sportskog saveza u pogledu ostvarivanja svojih nadležnosti utvrđenih Zakonom o sportu Republike Srbije.