Pravilnik o sportskim sekcijama

<p class="rtejustify">U dokumentu <a href="/sites/default/files/Pravilnik%20o%20sportskim%20sekcijama%20%20POKS.pdf">Pravilnik o sportskim sekcijama </a>možete naći odredbe kojima se uređuje osnivanje sportskih sekcija POКS. POКS je od strane državnog organa nadležnog za sport prepoznat kao nacionalni granski sportski savez za određen broj paraolimpijskih sportova u skladu sa odgovarajućim Pravilnikom. POКS svoju funkciju nacionalnog granskog sportskog saveza vrši preko odgovarajuće sportske sekcije POКS za dati sport.</p>