Pravilnik o sportskim sekcijama

U dokumentu Pravilnik o sportskim sekcijama možete naći odredbe kojima se uređuje osnivanje sportskih sekcija POКS. POКS je od strane državnog organa nadležnog za sport prepoznat kao nacionalni granski sportski savez za određen broj paraolimpijskih sportova u skladu sa odgovarajućim Pravilnikom. POКS svoju funkciju nacionalnog granskog sportskog saveza vrši preko odgovarajuće sportske sekcije POКS za dati sport.