Sportski programi

Pravilnik o odobravanju programa

U dokumentu Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, propisuju se kriterijumi i način odobravanja programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta. U ovom dokumentu nalaze se informacije o načinu dodele sredstava, izgledu i sadržini predloga programa, dokumentaciji koja se uz predlog podnosi, sadržini i izgledu izveštaja o realizaciji programa i načinu i postupaku kontrole realizacije odobrenih programa.

Prilagođeni pravilnici