Sportsko nacionalno priznanje

Informacije o novčanim nadoknadama i nacionalnom priznanju za sportiste i trenere

<p>Nacionalno sportsko priznanje i novčana nagrada za osvojenu medalju na svetskom ili evropskom prvenstvu u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini, dodeljuju se samo za rezultate ostvarene u prvoj A seniorskoj reprezentaciji.</p>

<p>Akt o dodeli nacionalnog sportskog priznanja i novčane nagrade donosi Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za sport.</p>

<p><a href="/sites/default/files/Uredba%20o%20nacionalnim%20priznanjima%20i%20nagradama%20u%20sportu%20%282%29.doc">Uredba o nacionalnim priznanjima i novčanim nagradama</a> određuje uslove i visinu nacionalnih sportskih priznanja i novčanih nagrada za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta.</p>

<p>Sportista koj ima pravo na nacionalno priznanje i nagradu jeste državljanin Republike Srbije koji je kao član seniorske prve A selekcije državne sportske reprezentacije Republike Srbije nastupao najmanje jedanput na utakmicama održanim u okviru međunarodnog sportskog takmičenja, na kojem je ostvaren relevantan sportski rezultat.</p>

<p>Relevantan sportski rezultat predstavlja zlatna, srebrna ili bronzana medalja osvojena na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi, svetskim i evropskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportskim disciplinama i svetski rekord u olimpijskim i paraolimpijskim sportskim disciplinama, kao i osvajanje DEJVIS Kup-a ili FED Kup-a Međunarodne teniske federacije.</p>

<p>Glavni trener ekipe koji ima pravo na nagradu jeste trener seniorske prve A selekcije državne sportske reprezentacije Republike Srbije u određenom kolektivnom sportu, koji u svojstvu glavnog trenera reprezentacije priprema ekipu za međunarodno sportsko takmičenje, vodi ekipu i fizički prisustvuje utakmicama na tom takmičenju.</p>

<p>Trener sportiste koji ima pravo na nagradu jeste trener seniorske prve A selekcije državne sportske reprezentacije Republike Srbije u određenom individualnom sportu, koji u svojstvu individualnog trenera određenog sportiste u reprezentaciji, priprema sportistu za međunarodno sportsko takmičenje, izdaje sportisti uputstva za nastup na tom takmičenju i fizički prisustvuje mečevima koji se održavaju na tom takmičenju.</p>

<p>Ekipu čine članovi sportske reprezentacije (sportisti prijavljeni za takmičenje po pravilniku međunarodnog sportskog saveza u čijoj nadležnosti je održano takmičenje i glavni trener ekipe).&nbsp;</p>

<p>Nacionalno sportsko priznanje dodeljuje se sportistima, državljanima Republike Srbije koji kao reprezentativci Republike Srbije osvoje medalju na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi, svetskim i evropskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportskim disciplinama, ili su bili, odnosno budu nosioci svetskog rekorda u olimpijskim i paraolimpijskim sportskim disciplinama, ili postanu osvajači DEJVIS Kup-a ili FED Kup-a Međunarodne teniske federacije.&nbsp;</p>

<p>Novčana nagrada za postignute sportske rezultate u olimpijskim i paraolimpijskim sportskim granama dodeljuje se sportistima i trenerima državljanima Republike Srbije, koji kao članovi reprezentacije Republike Srbije na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi i svetskim i evropskim prvenstvima u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini osvoje jednu od medalja ili osvoje DEJVIS Kup ili FED Kup Međunarodne teniske federacije.</p>

<p>U slučaju da sportista i trener, na istom takmičenju, ostvare više sportskih rezultata koji predstavljaju osnov za dodelu novčane nagrade iz stava 1. ovog člana, dodeliće im se jedna novčana nagrada za najbolji (najvredniji) sportski rezultat ostvaren na tom takmičenju.</p>

<p>U slučaju da sportista tokom sportske karijere ostvari više sportskih rezultata koji predstavljaju osnov za dodelu nacionalnog sportskog priznanja, kao osnov za dodelu tog priznanja uzeće se u obzir najbolji (najvredniji) sportski rezultat. Nacionalno sportsko priznanje može se istom sportisti dodeliti samo jednom.</p>