Streličarstvo - pravila i propisi

Photo by Thomas Lovelock for OISIOC

<p>U dokumentu <a href="/sites/default/files/Strelicarstvo%20-%20takmicarski%20pravilnik%20za%20PSS%202017.docx">Takmičarsko&nbsp;streličarstvo -&nbsp;pravilnik</a> možete pronaći odredbe koje će se primenjivati na sva streličarska takmičenja utvrđena kalendarom Parastreličarskog saveza Srbije. Tu su takođe i detaljne informacije o svim disciplinama, specifičnim detaljima takmičenja, opremi, nagradama itd.</p>