Uloga POKS-a u razvoju sportista

<p>POKS ima ulogu da kroz delovanje i saradnju sa drugim organizacijama kreira jasan razvojni put sportista. POKS razvija saradnju sa nacionalnim federacijama i podstiče razvoj drugih OSI organizacija na državnom niovu, koje dalje neposredno utiču na razvoj sportista i njihovih sportskih veština.</p>

<p>Zadatak POKS-a je da obezbedi informisanost trenera i njihovo poštovanje etike, zatim vođstva, resurse i ambijent neophodan za treniranje. Pored toga, dužnost POKS-a je da sarađuje sa medijima i da zajedno sa sportistima radi na promociji Paraolimpijskog pokreta i njegovih vrednosti.</p>