Uslovi za kvalifikacije na POI

<p>Samo kvalifikovani sportisti mogu nastupiti na Igrama. Propise o kvalifikovanosti dostavlja Međunarodni paraolimpijski komitet (IPC).</p>

<p>Uslovi koji se moraju ispuniti za kvalifikaciju su: članstvo u IPC, saglasnost nacionalne organizacije, minimum &nbsp;godina za nastup, razumevanje i prihvatanje IPC ugovora i proces klasifikacije.</p>

<p>Pored pomenutih procedura takmičar mora da postigne određene sportske rezultate kroz takmičenja. Plasman može biti direktan ukoliko je osvojena medalja na nekim od većih takmičenja, putem rangiranja ili kroz ostvarene rezultate koji zadovoljavaju propisane kriterijume.</p>

<p>Plasman bez prethodnog učešća na takmičenjima moguć je ukoliko je zemlja domaćin Igara ili uz poseban poziv komisije koji se dodeljuje u određenim situacijama, kada sportista nije imao priliku da se upozna sa kvalifikacionim kriterijumima zbog vanrednih okolnosti.</p>

<p>&nbsp;</p>