Vođenje Registra

Pravilnik o načinu vođenja Registra

<p><a href="/sites/default/files/Pravilnik%20o%20vodjenju%20Registra%20sportskih%20udruzenja%202016_%20%281%29.doc">Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta</a> sadrži informacije o načinu vođenja Registra udruženja, predmetu registracije, sadržini i obrazacu prijave za upis u Registar i registraciju drugih podataka, dokumentaciji koja se uz prijavu prilaže, kao i o drugim uslugama koje pruža Agencija za privredne registre u vođenju Registra.</p>

Pravilnici u izradi